Bewustzijn- versus Onbewustzijn Robert Fudd

Normale bewustzijn versus onderbewustzijn

Wat hebben zij met hypnose te maken

Bij het in hypnose gaan en hypnotherapie passeren we de kritische factor van het normale bewustzijn en komen in contact met het onderbewustzijn daar leggen we aanvaardbare selectieve gedachten vast. We herprogrammeren.

Daarmee is het in hypnose gaan een verschuiving maken van je rationele denken naar je gevoelsdenken.

Ons rationele denken zit in ons normale bewustzijn en ons gevoelsdenken zit in ons onderbewustzijn. Ons ik zit in het onderbewustzijn. En hier is ons permanente geheugen gezeteld. Ons onderbewustzijn heeft als taak ons te beschermen.

Naast deze bewustzijnsniveaus hebben we ook nog het onbewustzijn, daar worden onze automatische lichaamsfuncties en het immuunsysteem geregeld. Dit bewustzijn speelt geen rol bij hypnose.

Ons normale bewustzijn versus onderbewustzijn

In ons normale bewustzijn zit onze wilskracht het werkt analytisch en is rationeel. Op pure wilskracht kunnen we een hoop bereiken, maar wanneer we een zwak moment hebben dan zullen onze neigingen c.q. gewoontes die in ons onderbewuste zijn vastgelegd het toch winnen. Dan steken we toch die sigaret op, nemen we dat koekje of schenken we een glas wijn in.

Om tot blijvende veranderingen te komen is het dus belangrijk om die gewoontes die daar vastliggen te herprogrammeren. En die mogelijkheid hebben we met hypnose. Op deze manier kunnen we dat succesvol doen. Mits de positieve suggesties aanvaardbaar zijn voor jou als cliënt. Er kan niets tegen jou wil in gebeuren.

Het normale bewustzijn

Dit kritisch analytische bewustzijn, waar ons korte termijn geheugen zetelt daar maken het grootste gedeelte van de dag gebruik van. Dit is vanwege de vele beslissingen die we op een dag moeten maken om te kunnen leven. Simpele vragen als; waar staat mijn auto en waar liggen mijn sleutels, wat eten we vanavond en waar doe ik de boodschappen etc.?

Het onderbewustzijn

Ons onderbewustzijn is ten opzichte van ons normale bewustzijn lui.

Maar in ons onderbewustzijn liggen al onze herinneringen opgeslagen. Dus ook degenen die wij ons bewust niet meer kunnen herinneren. Daar liggen dus ook onze opgelopen trauma’s. Die hebben we vaak verdrongen bewust of onbewust. Maar door ze te verdringen hebben we ze niet verwerkt, ze liggen daar te slapen om door een trigger te worden wakker geroepen.

Deze triggers zijn de dingen die in ons dagelijks leven gebeuren en waar wij op aan slaan. Triggers roepen heftige emoties op en zijn daardoor de signalen die ons iets willen vertellen. Aandacht willen! Zie ze maar als richtingaanwijzers, want op het moment dat jij ermee aan de slag gaat komt er ruimte om ze echt te gaan verwerken. En als triggers geneutraliseerd worden is daarmee het trauma opgelost. Sta je anders in het leven, kan je meer jezelf zijn.

Het in hypnose gaan

Sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om vertrouwd te raken met het in hypnose gaan. Dat kan zijn door onwetendheid of angst. Dan is het nodig om eerst aan zelfhypnose te werken. Andere mensen maken deze verschuiving van nature sneller en kunnen daardoor sneller aan hun doelstelling werken. 

Hypnotherapie is een therapievorm die werkt als jij er helemaal voor gaat. Een traject instappen met de houding “ik wil hypnose ook weleens proberen” is geen goede basishouding.
De beste basishouding is deze: Ik wil het, dit gaat werken voor mij, ik ga ervoor!
Hypnose is iets waar je volmondig, zonder angst “ja” tegen moet zeggen. Voor hypnose moet je toestemming geven, ermee instemmen en alleen dan zal het optimaal werken.

Normale bewustzijn versus onderbewustzijn

Ons totale bewustzijn is een abstract iets, daar liggen veel raadselen opgeslagen. Raadselen die we kunnen ontginnen, waar we mee aan de slag kunnen, die ons mooie inzichten kunnen bieden, tot persoonlijke ontwikkeling leiden en ons helpen gelukkiger te worden, heel te worden!

In het onderbewustzijn ligt een kans.

ABOUT THE AUTHOR