Privacyverklaring

Wij zijn: A Fortio Hypnotherapie

Ons site-adres is: https://hypnotherapiegoes.nl

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom

De persoonsgegevens die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Bij het aanmelden voor een hypotherapiesessie vragen we om informatie over gezondheid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

A Fortio Hypnotherapie Goes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

A Fortio Hypnotherapie, gevestigd aan Noordhoeklaan 48 Goes levert diensten. Voor de correctie uitvoering van deze diensten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A Fortio Hypnotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

A Fortio Hypnotherapie verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens ten behoeve van hypnosesessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s). 

A Fortio Hypnotherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Voor een zorgvuldige afhandeling van de dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie. Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om diensten bij je af te leveren
 • A Fortio Hypnotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren

Dat doen we niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 • Voor het bewaren van de gegevens over de gezondheid wordt de wettelijke termijn van 15 jaar aangehouden.
 • A Fortio Hypnotherapie mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Het delen van persoonsgegevens met derden

A Fortio Hypnotherapie deelt jouw gegevens niet met andere partijen.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het contactformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A Fortio Hypnotherapie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens/dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A Fortio Hypnotherapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om het dossier wat wij van jou digitaal hebben naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Ook kan je een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar natascha.viester@hypnotherapiegoes.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A Fortio Hypnotherapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op natascha.viester@hypnotherapiegoes.nl